Europa is van ons

Europa hervondenDe wegen liepen naar Rome
Nu lijken ze allemaal naar Brussel
Te leiden waar een onzichtbaar
Bestuur onze levens bestiert
6, 9, 12, 15 en nu 28 lidstaten
’t kan zijn dat ze veel in de pap
Te brokken hebben
’t kan zijn dat ze dat geloven
’t kan wezen dat wij dat niet leuk vinden

Europa verscheurd, verpauperd
Met schuld overladen
In puin geschoten en beroofd
Van zieners en dichters

Neen, de commissarissen brachten
 niet terug de dode zielen
Van Tannenberg, Sobibor, de Somme, Ieper
Maar brachten ruimte
Voor ons om te leven
Naar eigen inzicht  

Er veranderde veel, sinds zestig jaar
Europa werd iets groots maar ook gevaarlijk
Omdat politici en burgers liever
Een onzichtbare hand
De schuld geven
Van wat goed gaat

Politiek is voer voor technici
Terwijl wij geloven
Ons eigen lot zelf te bepalen
Het is niet eenvoudig, helder is het niet
Maar zou dat hinderen?
Altijd al kende ik Europa en het blijft fascineren
Terwijl we beducht moeten zijn
Zegt eenieder mij.

Een droom is ‘t niet geworden
Evenmin een utopie
Maar zo is ‘t maar net

Een structuur waarin we kunnen leven,
Geen dwingeland. Maar geen Thuis
Nog niet?

Bart Haers

PS De krant  De Standaard schreef een gedichtenwedstrijd uit, maar het is wat gek een tekstje te schrijven met het oog op een prijs. Rijmelarijen zijn er in vele soorten en gewichten en er zijn zeker ook redenen om een satirisch lied te schrijven over de eurocraten, maar dat is wel deel van het probleem dat de EU heeft. Maar tegelijk is Europa vooral de geografische, culturele en economische ruimte waarin we leven. Maar een politieke ruimte werd het nog niet, omdat de politici zelf niet altijd een Europese samenleving onderkennen. Uiteraard is Brussel soms de boeman, maar er is meer te zeggen dan de soms vervelende regelneverij. Maar dan komen we niet vanaf als we het Europa dat we kennen aan politici, ambtenaren en lobbyisten. Hoe dat moet? Dat kan men niet in vijf woorden uitleggen. Maar ook kan men dat niet als men niet de idee onderkent dat we met het Europa dat we kennen samen in hetzelfde schuitje zitten. 

Reacties

Populaire posts