Als we engelen willen wezen, komt het beest in ons naar boven

Ars poëtica minorHet evolutionaire betoog praat geweld goed, egocentrisme
maar Susan Neiman vraagt zich af of dat wel klopt. Feit is
dat de honger naar nieuws over geweld niet afneemt, maar
dat die honger omgekeerd evenredig zou zijn aan de aanwezigheid
van geweld. 


't geweld beheerst alles

Berichten over geweld, verkrachting en doodslag
zinloos, brutaal, ontregeld en zonder aanzien
des persoons

Zoutzuur het nieuwe wapen
van geniepigaards en smeerlappen
van net niet verwarde mensen en nog wel anderen

Doelen afwegen en middelen inzetten
het is aan ons te kiezen voor de juiste zetten
maar gooien met zoutzuur valt niet te vatten.

Geweld hebben we gebannen
maar dagelijks horen we van plannen
maar we zijn het zelf niet
die het mes hanteren
we zijn niet begerend andermans goed
anders vrouw
jaloezie, nijd en afgunst
zijn evolutionair bepaald

Ik hoorde het bericht en was ervan gedaan
wist dat zoiets kon, wilde het niet aanvaarden
u ken ik niet mevrouw
nu u verzorgd wordt
onwetend bent nog van het gebeuren
in coma om de pijn te beheersen
u blind en dom aangedaan

laat experten eens uitleggen
dat we samen horen
voor onszelf mogen zorgen en de anderen
geen kwaad toedichten
maar zoiets te horen

Vreedzaam leven kan saai uitpakken
het is waar, maar het avontuur zoeken
kan ook zonder geweld maar we zijn mensen
geneigd volgens oude papen en nieuwe hogepriesters
tot het kwaad, soms banaal, soms radicaal

Het verhaal is bekend, een vrouw verbrand haar kinderen
een man gooit zoutzuur op een volslagen onbekende
een onschuldige poetsvrouw zonder andere gedachte
dan haar werk goed te doen en trots
als na het schrobben de vloer blinkt

Genoeg erover maar al ken ik u niet
u draag ik nog wel enige tijd mee
het geweld als middel is niet banaal
zoutzuur goed gekozen
trefzeker en vernietigend
maar aanvaarden kunnen we niet
noch het geweld banaal in onze straten
noch op de slagvelden de leugens en het bedrog
waar jonge mensen hun heilloze dood vinden

b Art


Reacties

Populaire posts