Luc Tuymans krijgt support

Dagboekpoëzie

Aan de volgzame kudde
kunstbroeders


 Denis Kazukhin (R) Katrijn
van Giel niet erkend door
schilders die Tuymans steunen. 
In NRC het verhaal van
fotografe Katrijn van Giel
onbekend en onbemind
uitgespuwd door
't heir van kunstenaars

solidariteit is hun deugd
creativiteit hun kracht
originaliteit hun onmacht
laatdunkendheid hun groepscode

Katrijn van Giel maakt portretfoto's
van politici
een schilder wilde 'n er een eigen iets van maken
natuurlijk mag citeren, Beethoven citeerde volop
volksliedjes, Bach, Haydn en Mozart
bewees hen eer maar ook de orgelman

Een schilder waant zich
een Rubens haast en wordt
door politici aangespoord
zijn creativiteit ten bate van de uitstraling
overal ter wereld te schitteren

Veroordeeld werd hij en 't gild
van kunstbroeders aarzelde niet
gaf hem een aubade,
richtte een expo in
waar Katrijn stil rondliep

geen van de kunstbroeders
herkende de stille fotografe
die hun meester en hoeder
inspireerde voor een portret
van A Belgian politician

Moet kunnen, maar inspiratie
ontkennen om eigen postuur op te krikken
lijkt wel insolentie

Die schilders
originelen en kladversieverkopers
voelen zich te goed, gespeend
van moed de kunstenares
de ambachtsvrouwe te steunen

gedwee volgen zij his masters voice

b ArtReacties

Populaire posts