Schadenfreude, gouden eierenArs poetica minor


Monica, Andreas and the bitterness

Zij houdt lezingen
hij vliegt tegen een berg
met een vliegtuig vol mensen
terug van vakantie, op weg naar familie

Hij vreest grootse gevaren
zij ervoer het een hoer genoemd te worden
door mensen die - tja, hoezo - hetzelfde
met haar hadden gedaan
senatoren die moraal preken voor anderen

Hij wilde gezagvoerder worden
waar de techniek het bijna had overgenomen
waar we nu het plezier van het vliegen
overlaten aan machines
zij beseft hoe gevaarlijk het is
als vele mensen schadenfreude
exploiteren en zich zo even
beter voelen,
zich even niet beschaamd voelen
zich even niet bedreigd weten
even weldenkend anderen pesten

I'll never like one's other dammage
want het is zo simpel
behalve een eendje dat wil springen als een kat
of een mens die stoer met zijn voeten in de smurrie landde
lachen dat ze, dat we deden, maar toen
vielen we zelf in de beek

Formeel is hij nu al schuldig
hebben artsen gefaald
weten we dat het over is
voor passagiers en crew

voor de slachtoffers verandert dat alles weinig
maar ook Lewinski was een slachtoffer
maar vocht zich vrij
Andreas ook leek ontsnapt
en van demonen vrij

We weten veel dezer dagen, maar hoe of het zit?
waartoe die kennis dienen kan, moet?
niet pesten, niet lachen met het leed van anderen
Men kan ertoe oproepen maar verder
heeft men er geen idee van
leed exploiteren, dat blijft een kip
met gouden eieren
maar van die boer lust ik ze niet

b Art
Reacties

Populaire posts