Afscheidsrituelen dik tegen zijn goesting

Ars poetica minor

R.I.P.
Hij ging maar niet met goesting

Een man zag de schade die was aangericht
vond dat hij niet hoefde te verdragen
dat iedereen zou aantreden in 't gericht
iedereen wilde werpen de eerste steen
dacht hij bevreesd en voelde angst tot in zijn teen

Een man vond het leven niet meer het strijden waard
tegen ieders oordeel en vooroordeel
wilde niet verschijnen voor den eeuwigen waard
van herberg het Misverstand

Hij zal geen laatste rustplaats krijgen
men zal het lijk de vlammen prijsgeven
zal het laten gebeuren dat anderen verkrijgen
over hem hun bagger uit te gooien
ook al wist hij tijdig de trossen los te gooien

Of hij bijgezet mag worden bij de grote namen
van zijn ideologie, in het pantheon van staatslieden
in de heerlijkheid van eeuw'ge dankbare herinnering
dat alles zal blijken

Maar gezellig was het niet, zijn einde
vertwijfeld moet hij door de stad gereden zijn
zich afvragend waarom men hem verlaten had
waarom hij niemand kon vragen wat te doen
zich onderwerpen aan de wetten van het land
dan wel zich onttrekken aan het oordeel
van een volgens de regels gesteld gericht

Een vrouw klaagde over zijn bejegening
over hoe hij haar lijf greep en ziel griefde
maar sommigen vinden dat geen reden
om hem voor de rechter te brengen

Hij was een groot verleider
wist velen mee te slepen in zijn heldere verhalen
weinig mensen geloven dat ze dwalen
dat verdroot hem.

Hoe het ook zij, het afscheid treft velen
de een omdat hij toch veel had gedaan
anderen omdat hij hen een warm gevoel gegeven had
nog waren er die geloofden in hem als Messias
maar de mayonnaise pakte niet meer

Veel heb ik er niet aan toe te voegen
want het is een pandemonium
het blijft een verlies
een verliezen en een zaak van verloren eer

We zullen hem niet kennen
we zagen hem zweven over de toppen
maar we zagen hem niet verdwijnen in
schaduwrijke canyons

Cuba was hem erkentelijk, hij was
in Vietnam opnieuw ondernemer

Neen, hij was gewoon een man
met dromen en verwachtingen
vaak wist hij succes te boeken
maar hij kon 't niet vasthouden
zoals de Japanse Steenhouwer,
zoals eenieder die steeds zoekt
groener gras.

Men zegt dat u er ligt
dik tegen uw goesting
maar de paradox schreit ten hemel.

b ArtReacties

Populaire posts