Leefbaar Brugge


Leefbaar Brugge
mobiliteit op de schopBegrijpe wie kan, maar de pas opgebouwde bushalte
aan Sint-Salvator is nu buiten dienst. Nu moet men even
verder achter de hoek op een bouwwerf stoppen.
De burgemeester is niet goed bezig. 
Brugge was in mobiel opzicht goed geregeld, voor de gebruiker, met aan het station en op de Markt ampel mogelijkheden om te schakelen en men kwam gemakkelijk van hot naar her. Behoudens werken, viel het altijd mee om te komen waar men wou en om bezoekers de weg naar de stad uit te leggen. Het is waar, wie jong en fit van lijf en leden is en niets te torsen heeft, kan evengoed te voet door de stad wandelen.

Maar wat de heer burgemeester uit het oog verliest is de onvrede van gebruikers van het openbaar vervoer in de stad. Het oude centrum, het zogenaamde ei wordt steeds minder aantrekkelijk om er te wonen omdat alle vervoersmodi in de ban geslagen worden: de auto? moet weg, alleen fietsers en bakfietsers mogen in de stad, ook al rijden die wel eens een oud vrouwtje onder de grond.

Autorijden mag dan ook zoiets als roken zijn - plezier eraan beleven is uit den boze - maar mobiliteit wordt ons dag na dag aangepraat en we willen ook wel eens tjollen, naar andere kwartieren van de Vlaamse stad trekken of ver daarbuiten. Maar wil men mensen het leven aangenaam maken en een woonplaats aantrekkelijk dan moet men op die mobiliteit niet al te lastig maken. Door het hertekenen van de buslijnen, denk ik, zal men mensen nog meer de stad uitjagen. Alvast woensdag en donderdag vond ik het eng dat ik mijn gewoonten niet gehonoreerd zag, afstappen aan Sint-Salvator, waar nog steeds een mooie, fraaie bushalte staat. Dat oogt echt vreemd.

Misschien is het omdat u als fietser al eens moet remmen aan een bushalte dat u de Noordzandstraat en Steenstraat van bussen vrij wil maken. Maar hoewel januari altijd rustiger is in de stad, blijft het wel vreemd, de stad is nu echt doods, ook overdag. Omdat u niet begrijpt hoe mensen zich bewegen in de stad, of beter uw raadgevers en diensten. Wie echt gebruik maakt van de bussen weet dat het best aardig wonen is in de binnenstad of van de wijken er omheen de stad binnen te rijzen. Waarom, vraag een mens zich af, gaat een socialist zover de lijnen in de stad door te knippen, als men mensen zo van Verassebroek en naar Olympia-zwembad kunnen.

Een stad heeft meerdere functies, zoals een bestuurlijke, een justitiële en uiteraard ook een economische functie, van productiebedrijven over logistiek tot ambachtelijke ondernemingen in het raam van voedselvoorziening en zo verder,  die goed bereikbaar moeten zijn, want anders zijn ze niet leefbaar. Mag men nog spreken van een levend organisme, als men de planmatige aanpak die velen vandaag zeggen voor te staan, dan helpt dat hen ook af van het probleem dat mensen verknocht kunnen zijn aan hun straat, hun wijk, hun huis. Het moet alles objectiever en minder emotioneel? Wat evenwel blijft er over van het Brugge van mijn grootouders, die hier geboren werden en opgroeiden, maar vervolgens in den Haan in zaken gingen? Die stad kan men zelfs onder de straatkeien niet meer terugvinden en in een aantal opzichten valt dat toe te juichen. In 1980 bezocht ik eens de stad met mijn vader, op zoek naar info over het Belfort - toen moest je nog ter plaatse gaan om geschiedenis te zien - en op een terras naar de markt keken, herinner ik mij dat het plein vol auto's stond en dat het allemaal nog beroet was. De heraanleg van de Markt is behoorlijk gelukt, het werk van uw voorgangers maar waar u ook vragen bij heeft. Ook het Zand wil u heraanleggen. Moet kunnen, maar als u de weg rondom het plein nog meer autovijandig wil maken, dan zal dat niet in dank afgenomen worden.

Ten gronde bent u de mening toegedaan dat mensen niet weten hoe ze van de stad moeten genieten, laat staan hoe ze er kunnen leven. Laat dit duidelijk zijn, uw paternalisme is stuitend en het veranderen van de buslijnen, samen met de Lijn, of beter, opgelegd aan de lijn gaat veel verder dan wat de Vlaamse minister van mobiliteit voor ogen heeft staan. Er reden slechts hoogst uitzonderlijk grote lijnbussen door de stad, dus dat argument kan u niet gebruiken. De bussen in de stad werden steeds milieuvriendelijker en stootten steeds minder fijn stof uit. Waarom de boel omgooien en infrastructuur veranderen. Geen tram op inductieplaten? Dat zou niet haalbaar zijn, maar u vindt dat de wegeniswerken en het  onderhoud van de wegen... Waarom zou men op de grotere assen per se kasseien moeten leggen, waar dames op hielen hun enkeltjes op breken? Authenticiteit? ach wat, de steden in Europa worden zowel door de commercie als door toeristische diensten steeds meer op dezelfde leest geschoeid en dat betekent overigens ook dat het leven uit die toeristische trekpleisters wordt geknepen.

U bent niet de enige politicus die vooral wil opvallen door de boel te veranderen, maar dit zonder oog te hebben voor wat men mensen werkelijk doen. Ergens wonen betekent ook de mogelijkheid onder ogen zien van hoe men reizen zal. Mobiliteit is meer dan nuttige verplaatsingen doen, of beter, economisch noodzakelijke verplaatsingen en dat lijkt men de stadsplanners niet te hebben bijgebracht.

Het paradigma dient dus omgekeerd: de bestuurders moeten denken ten behoeve van de burgers en niet de burgers vragen zich aan te passen aan de wensen van de bestuurders. Soms kan dat laatste wenselijk zijn, maar dan moet het debat met open vizier gebeuren. Ik ben best bereid met de overheid mee te denken, maar mijnheer Landuyt en zijn ploeg doen veel teniet van wat men in Brugge als een facet van het goede leven zag. Het enige wat ontbrak was een echte ringbus die voortdurend rondom de stad rijden zou en mensen toelaten zonder door de stad te hoeven rijden naar kruisingen met de oude buslijnen te brengen of gewoon toelaten dat je van de Smedenpoort naar de Gentpoort kan met de bus - ik geef toe, dit is de moeilijkste link om te leggen, omdat de stad nu eenmaal niet gepland is, maar historisch gegroeid.

De taak van de overheden is complex, maar wat men vooral niet doen, niet willen moet is per se in de geschiedenisboekjes willen terecht komen. Lang al denk ik dat politici een belangrijke rol hebben, maar ook moeten proberen, bij voorzieningen als mobiliteit ook een beetje onzichtbaar zijn. Het is een delicaat evenwicht, maar zo is het nu eenmaal.

Koos ik voor de titel "leefbaar Brugge", dan is dat meer dan een provocatie, maar gaat het erom dat men de oude binnenstad best leefbaar houden kan. Dat geldt ook voor Gent en andere steden. Dat men maatregelen neemt om het verkeer te reguleren is begrijpelijk, het feit dat men tegelijk de strijd aangaat tegen de automobiliteit en, zoals in Brugge, de buslijnen hopeloos wenst te veranderen, vergt meer uitleg en verantwoording, net omdat men de leefbaarheid voor u en ik in het gedrang brengt. Bestuurlijke maatregelen moeten toch wel gericht zijn op de leefbaarheid voor burgers en niet voor het bestuur.

  Bart Haers


* Opmerkelijk is dat men op de website de buslijnen nog niet veranderd. 

Reacties

Populaire posts