Burger, bourgeois willen zijnAPM


Portret van Jean Six, schrijver en
regent, burger bij uitstek.
Wanneer herwaarderen de autonome,
zelfbewuste burger in ere? Rembrandt
zelf was ook een gezeten burger,
maar ging failliet. 

Fiere burgers

Men zegde mij, tiener nog
dat burgers oud en grijs
amechtig, kortzichtig en hebberig
wankelmoedig door het leven togen

De ware mens, zegde men mij, student zijnd
moet vrij zijn en tot oordelen in staat
bereid om voor het recht op te komen
verontwaardiging desnoods te veinzen

later op mijn weg door het leven
overviel me de melancholie
dat we veel van het goede
van onze voorzaten niet zienen wilden

Nu maakt men zich zorgen
zoals al sinds 1991 het geval is
dat mensen de verkeerde leiders zouden kiezen
een hansworst die iedereen beledigt
die de show steelt zonder voorgaande
maar vooral de brave burger schoffeert

Voorwaar ik zeg u,
mensen van de media,
weledel commentariaat van
fijn geslepen eruditie
gij zet hen in de zijk
de burgers die zich
nauwelijks mogen laten zien
als fiere mensen
die weten hoe het leven is
die begrijpen hoe te leven
die anderen graag de weg wijzen

Gijlieden van het commentariaat
dacht hen te fnuiken
ter beschikking had u een arsenaal
van cultuurmarxisme
een leger van goed geschoolde experten
ingenieurs van de ziel
minder hardvochtig dan die van toen
wel overtuigend, lijkt het

De staat functioneert slecht
klinkt het onverdroten
mensen moeten beter leven
gezonder leven, gelukkiger leven
volgens richtlijnen
gepuurd uit geleerde studies
doch die werden niet gevalideerd

Intussen gaan vele burgers in alle gemoedsrust
hun stille weg door het leven
zorgen voor hun kinderen, kleinkinderen
genieten van het samenleven
en weten dat er loon is naar verdienste

Crisis? dagelijks spreekt men
het gouden, loden woord
maar wat is crisis, waar is er crisis
de werkgelegenheid stijgt
mensen leven goed
maar men wil hen hun fierheid
hun zelfbewustzijn ontnemen

De ondernemer maakt meer dan een product
zijn werknemers lenen hun arbeid niet uit
maar bouwen mee aan een zending
hebben deel aan het succes

Tijd voor een postmarxistisch discours
ere aan mensen die leven
naar eigen inzicht
bijdragen aan het goede leven
zich inzetten voor kunsten en wetenschappen
voor mensen zorg opnemen omdat het moet
en blij zijn.

Envooi

Laten we opnieuw burger, bourgeois willen zijn
tuk op het leven
genietend van de goede dingen
wrochtend met de vreugde van de ambachtsman
strevend voor zichzelf en gezin, familie
naar een goed leven
wars van raddraaiers
behept met kritische zin
en een beetje zelfspot,
lerend nieuwe inzichten altijd weer

Fiere burgers, laat u niet kennen
laat u voorstaan op uw
getrainde oordeelskracht

b Art


Reacties

Populaire posts