vreedzaam leven in de polis
APM


Blind geweld in
een stille gouw

Hier ziet men geen mensen,
maar 's zomers bij valavond
blijkt het publiek
vaak zeer eenzijdig mannelijk
en magrebijns
dan is het geen publiek park meer. 

of hoe redden we de polis?

Bericht op de radio over narigheid
in de nationale luchthaven
waar bommen ontploften
zonder doel en zonder reden
dan een verre strijd
te verplaatsen
naar een gouw waar
het goed is om leven

Later bericht
familielid net aan aanslagen ontsnapt
woede ook om de zinloosheid
maar dat de daders onvindbaar lijken
mag niet verbazen

Zij voeren een oorlog
hebben opdrachten
willen die uitvoeren
wetende dat slechts dood hun deel is

Wij begrijpen hun strijd niet
weten niet waarvoor wij vechten zouden
wat wij te verdedigen hebben
laten - terecht - aan politie en justitie
de strijd tegen die gangsters over

er is criminaliteit,
met onderlinge vuurgevechten
er is terrorisme
georganiseerd volgens de regels van de kunst

Wreed dat we dat niet snappen
want als we hen bevechten
moeten we hen volgen
en toch fatsoenlijk blijven

Onze strijd moet de goede samenleving gelden
de strijd van veiligheidsdiensten
moet in het moeras van geheimhouding
de daders opsporen
onder de radar kijken
geen kansen laten schieten

Maar wij kijken naar onze diensten
die zorgen voor onze veiligheid
zien de tegenpartij niet echt
begrijpen hun middelen niet
hun handelswijze

ze weten zich vogelvrij
handelen ernaar en lopen arrogant
in de kijker, als het te laat is

We willen vredig verder leven in onze gouw
willen niet weten van strijders
voor een grootse zaak
die wij afwijzen

Laat volksvertegenwoordigers onderzoeken
wat er fout ging
maar zet middelen in
,nodig om hen te vatten die ons leven
plots op losse schroeven zetten

We moeten het vreedzame leven
niet opgeven of laten verknoeien
wel de middelen aanwenden
om de dreiging met goed resultaat
af te wenden en vrede te bewaren

de berichten gaan over fouten
over aftredende ministers
over diensten die faalden
maar zij hadden niet altijd
de handen vrij
het boekje was te streng
de onderlinge concurrentie te groot

Nog even, vrienden en magen,
nog even, waarde landgenoten
nog even en de vrede keert weer
als de commentatoren hun ding hebben gezegd
als duidelijk is dat de strijd
vergeefs is geweest?

Ook wij veranderen door dit blinde geweld
ook al zegt niemand het
we worden bitter en wrokkig
maar weten ook niet
op wie we boos moeten wezen

Eén man kan de boel niet verkloten
één man kan de boel niet redden
geen minister, geen politiechef
het gaat om de polis
om ons en onze zelfredzaamheid

Neen, de wapens moeten we niet grijpen
maar strijdbaar wezen wel
de diensten hun werk laten doen
hen steunen en loyaal kritisch volgen

Decennia lang was de idee van een vijand
die ons leven overhoop zou gooien
vergeeld op oude foto's en in films
vijanden waren een illusie, een waan

Nu zien we het gelaat van vijanden
Sallah en al die anderen
identiteiten en personen
opgegroeid in groezelige steden
verlaten door de middenklasse,
verlaten door onderwijsmensen
door welwillende buurtpolitie
door de samenleving
steden die geen polis meer zijn kunnen

Wandelen door het Elisabethpark?
Een paar keer deed ik het met een goede vriendin
maar het park leek ingenomen
door groepen jonge mannen
geen vrouwen of kinderen te bespeuren
bij valavond

Het zal gaan over cultuur,
over waardigheid en acceptatie
om het leven in de polis
met mensen die we niet hoeven te kennen
om hen toch als mensen van ons te herkennen
maar de liefde komt zelden van een kant

Bart Haers

Ik weet niet zo gauw hoe ik het allemaal moet vatten, de aanslagen, de betwetende commentatoren, politici die hun hagje redden kunnen, vakbonden die het personeel verdedigen willen. Het hoort erbij, toch stemt het triest. Zoals Tinneke Beeckman schreef, het gaat niet om Jan Jambon, Koen Geens of de keizer van Oostende, maar om de polis, onze polis. Maar ook wij mogen niet afzijdig blijven en toch, met tekeningen maken op het Beursplein komen we er ook niet. De slachtoffers betreuren, de ontsnapten zalig prijzen en dan... dan moeten we ons om de zorg voor de polis bekommeren. Bezorgdheid hoeft geen angst te wezen, wel aandacht en doordacht handelen, allen bezorgd om de polis en dat vreedzaam leven niet enkel een recht is, zouden we toch ook moeten begrijpen. . 
Reacties

Populaire posts