Kennis en mysterie
APM


Het leven kwam,
het heelal ontstond
't mysterie bleef

Hoe psychedelisch kan techniek uitpakken?
Het binnenste van de deeltjesversneller
in Genève
Een wetenschapper sprak
over het universum
over pluriversa
over hoe het begon
over een mysterie

sterren koelen af,
stelsels verwijderen zich
een priester vond de formule
er was aan het begin
van alles niet een woord
maar een expansie

de hitte was overweldigend
gevangen maar toch
liet iets toe dat het uitbrak

300.000 jaar zou het hitte blijven
dan werd het een stelsel
fossiele straling heet nu
achtergrondstraling
vervult ons met verwondering

omdat het zo begon
uit iets infiem
iets werd
een wolk van hitte
sterren met eenvoudige
verbranding, gedreven door kernfusie
steeds nieuwe elementen voortbrengend

supernovae, zwarte gaten
alles vernietiging
alles een nieuw begin

de astronoom had het over Hawkins
over Wagner
Einstein & Bohr
over de zwaartekracht
en de theorie van alles

van het hart van de wildernis
naar het hart van de melkweg
nieuwe sterren
planeten
levensvormen
traag, groot, maar vol gedachten

Het humane leert ons zien de humus
waar het om te doen is
een finaliteit is er niet
het is en het mysterie blijft

Zwarte gaten stralen wel
een heel klein beetje
eindeloos koud en dood
het mysterie blijft

voor velen onder ons
een horreur, de gedachte uitgesproken
horen worden met passie
dat het mysterie blijft

Wiskunde laat ons toe
veel van wat we zien
in het heelal en het Cern
te beschrijven en modellen te bouwen
maar het mysterie blijft

Een heelal alleen zou
wel eens ondenkbaar kunnen zijn
de gedachte aan meerdere universa
strookt niet met het woord
het mysterie blijft

het begin was plasma, hitte en expansie
geen terugval, maar blijvende processen
die elkaar versterkten
een begin werd gemaakt
maar wie zal zeggen hoe het zover kwam
en hoe het komt dat we kunnen proberen
die eerste tijd in beeld en kaart te brengen
dat kunnen, het blijft mysterieus

b Art

Ik zag prof. dr. Thomas Hertog op televisie en begreep hoe een wetenschapper echt wel boeien kan, ook als die niet op de hurken gaat zitten. Natuurlijk is er een vertaalslag nodig, maar toch, hij liet zien dat onze kennis ver reikt, maar tegelijk dat er nog wel enkele kwesties de wetenschappers kunnen beroeren. De theorie van alles, een poging een grote geunificeerde theorie te bouwen, blijkt nog altijd moeilijk haalbaar, maar via de snaartheorie zou het kunnen. Maar niet iedereen lijkt die theorie voldoende uitgewerkt te vinden, maar als leek is dat voor mij een discussie over het geslacht der Engelen. Maar net die discussies hebben vaak betekenis. 
Reacties

Populaire posts