Vrouwen, glimlach en lust

APMGlimlach en Lust,
vrouwenlust


Dit boek en wat flaneren brachten
me tot enkele kreupelverzen. 
Waarom, vroeg Sloterdijk,
zijn we zo blind voor de kern van ons bestaan?
De essentie is niet het mannelijke
noch de fallus,
wel de lust der vrouwen

paleo-endocrinologie en een glimlach
herinnering en belofte
onmogelijkheid tot corresponderen
buiten het terrein van het fatsoenlijke
of komt communicatie net tot stand
tussen de lakens,
waar onderlijven elkaar vinden?

Sloterdijk heeft lak aan psychoanalyse
waar het subject en het subjectieve
elke vermelding van het objectieve
belachelijk maken
alleen in de filosofie
kan men het onmogelijke immers denken

Het onmogelijke is de rol van mannen
in een vrouwenleven
zo schrijft Peer

Oneigentijdser kan het niet
lijken recensenten te denken
maar hoe vergist men zich
want Peer  weet
dat hij de opgang zag
van het schone geslacht

Al had hij beter moeten weten
Van Colette en George Sand
van Persephone en Athene was het duidelijk
de vrouw weet dat ze macht heeft
laat de illusies bloeien

Wij mannen, ach, we menen het wel eens goed
maar blijken stumpers als we het weten te brengen
tot de uitverkorene van een dame
hoofs of brutaal
het deert haar niet
Lat ligt lager
zegt zij
terwijl ze me bij de hand neemt
vertelt hoe ze het graag heeft

b Art


Reacties

Populaire posts