Waarom het leven vieren?KleinbeeldWoelige weemoedEieren van Fabergé. 
Pasen is een feestdag
waarvan we betekenis en waarde
verbergen in te veel woorden
waarbij we er ook nog eens
een karrenvoer associaties overheen legt

Herinnering is Pasen ook
niet triest, niet plichtmatig
ooit voelde ik iets van vreugde
in Taizé, met mateloos veel anderen
zingend en hossend, mediterend en pratend
"Ubi amor et caritas, ibi Deus est"

of toen ik in een paasweek
de avonddiensten
van Witte Donderdag en Goede Vrijdag
op verzoek bijwoonde
en ik plots zag dat een meisje
een net niet lelijk eendje
plots een fraaie zwaan geworden was

Herinnering is Pasen
maar daar vullen we onze
gedachten niet mee, hoor ik wel eens
want het is geweest

Voor verbeelding is er ook al geen ruimte
maar hoe het zij, het kan beklijven
niet de formaliteiten
zelfs niet het eieren rapen

Tijden veranderen, wij veranderen
velen die er waren, kunnen niet meer
deelnemen aan het feest dat het leven is
zeker op een hoogtijdag

Pasen vieren is bij ons Kermis,
maar het is ook iets
dat we niet plaatsen kunnen
Een verhaal dat een zinnig mens
niet aannemen kan
alleen, tja, geloven

Verrijzenis is godsonmogelijk
tegen de gang van het leven
maar het roept wel
iets op
het geloven dat we geen dwazen zijn
Tegen de weg van alle vlees in
een nieuw leven beginnen
geen eeuwige wederkeer,
veel dat niet te voorspellen valt
dat buiten controle is,
verdomde contingentie is

b Art


Weer is de poeta doctus in me opgestaan, zal men klagen, maar soms komen dagen niet alleen, hebben we er geen weet van, denk ik, van wat we meedragen en dat is noch klef noch weemakend. Weemoedigheid kan wel opdoemen, als je bij een graf langs gaat, waar niet enkel de twee namen zijn, maar een wereld, levens die vergangen zijn. Twee namen en een beeld, een wereld, herinnering, verbeelding en verwachting. Want tegelijk komt er nieuw leven, vrij en onbestemd leven, dat komende onder ons, een zending meekrijgt.

Waartoe de kleine Stan hier is? Aan z'n moeder moet je het niet vragen, voor haar is ie er en voor hem zal zij zorgen. Waarom een meisje ziek is, kan men wetenschappelijk duiden, net zo min is er een antwoord op de vraag: waarom zij? Het is leven en we hopen er het beste van, maar weten ook, van op een afstandje dat ma en pa er voor zullen zorgen. Onvoorwaardelijk. Dat is nog het grootste wonder. Enfin, ethologen en sociologen, psychologen en een nog zeldzaam overlevende humanist zullen er wel heel wat uitleg voor hebben. Die is nuttig en nodig, maar doet er tegelijk niet toe.

Bart Haers


Reacties

Populaire posts