Zanger zing het leven

APMJacques Brel als L'homme de la Mancha.
Een bijzondere reden is er niet,
wel gebeurtenissen, die spelen, van vroeger
en van vandaag. 


Aan de zanger

Welk lied zal je zingen
als het lijkt alsof je gelukkig bent
of gebukt gaat onder tomeloos leed
dat anderen is overkomen

Laat het zo zijn
dat je vele liederen zingen mag
dat je schoonheid op weet te roepen
dat je het verdriet niet verdoezelen wil
dat je het leven eren wil

Zanger zing van de man en de vrouw
hoe zij door het bos en de savanne trokken
hoe ze vuur leerden maken
hoe ze zich te behoeden wisten
voor honger, voor pijn die toch kwam

zanger zing van deze tijd
van mensen op de vlucht
van ons in onze huizen
die lijden onder onze ingebeelde ziekten
of van echte kwalen

zing ook van het leven
hoeveel heeft het in petto
willen we het wel weten
zanger zeg het ons

blind zijt gij, zegden de ouden
maar ziende alle details
van het geluk en van het leed
van het gewone leven

Wetend wat komen kan,
zegden de ouden
maar blind voor al het gewriemel
gelovend dat mensen veel vermogen

Zanger zing zalig
ziende, toverend en soms tranerig
Mathilde komt terug
de volgende krijgt zijn beurt,
de oude generaal ziet de zegepraal
zingt van zijn vrouwen en vooral de paarden
van de woestijn en het fort

Zangerig vertel je verhalen
tover je ons wat mogelijk is voor ogen
temper je nauwelijks het leed van Madeleine
Zanger, kom, zing, zaai het leven


b Art

Reacties

Populaire posts