Politiek getint gedicht

APM


Cynicus en realist

Willem De Zwijger, le
taciturne was zijn naam.
Maar met Philips van Sint-
Aldegonde en anderen
bedreef hij uitvoerig
propaganda tegen Filips II van
Spanje en dat klinkt nu nog door.
Een zwijger was hij, bedreven
in het verwarren en verrassen van
de vijand. 
Wat zegt die man op het scherm?
Hij vertelt dat politiek bedrijven
geen kinderspel is
maar misschien wel theater

Dat wisten Bredero en Thomas More
dat weet elkeen die politici ziet evolueren
van idealist tot doorgewinterde cynicus
al is ook dat laatste maar schijn
zo kan men vaak horen

de filosoof aan tafel,
hij vindt het lastig de politici
het democratische spel
nog te verdedigen

Hij wil wel geloven
dat velen zijn van goede wil
maar anderen bederven het spel
maken zich vrolijk
over onze goedgelovigheid
de politicus weet wat wij niet weten
maar weet hij wel
hoeveel wij weten?

Ze spelen theater, overtuigd
als stonden ze op de bühne
in het volkshuis of de parochiale feestzaal
amateurtheater verdient echter beter

Ze kunnen de waarheid niet zeggen
want hun waarheid is hun wapen
wat ze brengen, verleidt ons soms
doch zij en wij houden ons van den domme

Het brengen van feiten als waren ze
voor eeuwig in marmer gehakt
moet ons overtuigen
wijl alleen de resultaten
van jaren werken ons getuigen
van de ware politicus m/v

Genoeg geklaagd, want als zij dwalen
moeten wij hen weer bij de kudde leiden
hen van hun hoge toppen halen
hen leren de tijd te verbeiden
weten dat grote daden
het zelden halen
als ze niet stap voor stap
vorm gegeven worden
door hen en door ons
want zij zijn niets zonder u en mij
de zelfvoldane politici.


b Art

Reacties

Populaire posts