Ruiters van de Apocalyps (Londen 4 juni 2017)

APMRuiters van de ApocalypsEen van de Ruiters van de Apocalyps
vlakbij Groeninghe in Brugge*.
Wellicht hebben jullie dat wel in gedachten
de aarde klaar te maken
voor de dag des oordeels
 God het vuile werk uit handen nemen

Bedenkt gij dan niet,
gij strijders van de Laatste Dagen
dat u een wereld te beurt viel
die net zo goed
de allerhoogste welgevallig kan zijn
Gij, geboren en getogen in Londen
in Manchester of Molenbeek
die onderwijs kon krijgen
die werken kan
in burgerlijke gezapigheid
uw brood verdienen kan?

Men wil u en uw broeders
bestrijden
niet begrijpende waarom
een godsdienst zo gewelddadig kan zijn

Men wil uw dochters de sluier doen afleggen
zich bloot geven
zich vertonen voor anderen
gij wilt de baas spelen
wijl gij in uw machteloosheid
geen greep krijgt op het eigen leven

Gij zult niet winnen
maar de schade die gij,
ruiters van de Apocalyps
onder ons aanricht
kan niet onbestraft blijven
Geen oog om oog
geen burger zal wapens opnemen
De staat zorgt voor veiligheid

Gij wildet een Godsstaat
maar weet, dit is het ondermaanse
misschien goed eens aan
een idealer wereld te denken
wat er nu en hier in de aanbieding is
mag er ook wezen.
U gruwelt van alles wat onrein
wat onwelgevallig zou zijn
aan een godheid

Makkers, staakt u wild geraas
zie hoe er inderdaad een wereld kwam
waar het goed is om toeven
al maken ook wij graag van alles een probleem
vinden we oplossingen
komen daarna met het probleem daarvoor
maar we benaderen een wereld
die men paradijselijk noemen kan

Dat is wat gij Ruiters van de Apocalyps
met uw messen en vrachtwagens
vernietigen wilt
Het zal niet gebeuren


b Art


_________
* Ik vond deze foto via Internet: http://toonblogt.blogspot.be/2010/11/rik-poot-de-vier-ruiters-van-de.html

Reacties

Populaire posts