Oorlog, kussen van de dood, een kus van hoopAPMKoude voor de poorten van Petersburg


Neen, zij zijn geen helden meer
Want hun lot is dat der overwonnenen
Zij waren gewoon ten strijde getrokken
Voerden oorlog ten behoeve van vreemde belangen

Ik weet het wel, soldaten vechten omdat het
Op hun dagorder staat
En des avonds krijgt de een
Een eervolle vermelding,
De ander krijgt arrest, de kogel wegens defaitisme

Wij hoorden over hen lang na de oorlog
Ik zag er wel eens een, die gevochten had
Maar over de oorlog vroeg ik weinig
Want ik wist het me niet voor te stellen

Zij zijn geen helden meer
Lagen voor Petersburg, bij Petershof
Of nog verder, zomer en winter,
Sommigen 900 dagen lang

Die soldaten leden en brachten leed toe
Vandaag zou het 9 graden worden in Moskou
September, net voor oktober komt
Maar niet veel later kwam de winter,
Toen Napoleon de stad veroverd had
Toen Russen hun erfgoed verbrandden
Trokken soldaten terug, bevroren, verdronken
Op weg naar de Europese tuin

Die mannen van de legioenen
Die tegen het bolsjewisme vochten
Zij wisten niet hoe in Petersburg,
Hoe in Leningrad mensen stierven
Terwijl partijkaders bevoorraad werden

Zij zijn geen helden meer
Gaven hun leven voor een nu onwaardige zaak
Vochten met den vijand
Maar wisten niet beter
Of toch?
Je zag beelden in de krant,
Van soldaten van toen in ijzige wind
Bevroren de baard, de lippen
De dood uit vuurmonden, de dood in de lucht

Maar zij leverden slag en vorderden nergens
Het grote front lag in de stad
Waar dichters en wijsgeren,
Poëten en proleten
Leefden tussen ratten en verderf
In de dood gejaagd
Op bevel van een meedogenloze heerser
Zonder leer of ideologie

Daarom is hun heldendom zo zielloos
Daarom moeten we het weten
Dat we worden opgeroepen
Voor zinloze oorlogen
Vergeten onze menselijkheid
Respect voor onszelf
Respect voor die anderen

Zij waren geen helden meer
Toen ze terugkwamen
Zonder nog te geloven in de onderneming
Gestraft door de overheden
Gestraft door de straat
Sommigen verhardden in hun frustratie en woede,
Anderen verkozen terug te keren
In de samenleving
Geen heldenleven te gedenken
Opnieuw deel te nemen
Aan het werkzame leven
Zij kozen het wijze pad

Wij kijken naar de ellende van toen
Duiden vijanden aan
Koesteren wraak
Voor dingen die al lang vergolden
Nooit te vergelden zijn

Ik zag een man, Raphael Esrail[i]
Hij overleefde met de herinnering aan een kus
Vooral de belofte van een kus
Had de oorlog en de kampen overleefd
Had geleden onder diezelfde zaak
De westerse beschaving te redden

B Art[i] Raphael Esrail, L’espérance d’un baiser. Le témoignage de l’un des derniers survivants d’Auschwitz. Editions Robert Lafont 2017. Tijdens de uitzending viel op hoe men niet sprak van Shoah of Holocaust, maar van “Solution finale” ofte “Endlösung”. Het waren de daders die het leed toebrachten. Vanuit de utopische drijfveren ging het om offers, om zuiveringen, maar het ging om de miskenning van het menselijke en het miskennen van de menselijkheid van medemensen. Geloof in mensen wordt er niet door gesterkt, maar juist verhalen van overlevenden, maar ook van betrokkenen, moeten ons ondervragen over wat wij willen in dit leven, niet enkel voor onszelf. 

Reacties

Populaire posts