Waar zijn de zielen heen?

APM


Graftombe

Het graf van mijn grootouders op
het kerkhof in Brugge, Assebroek
We worden geboren, leven en sterven
Toch blijft ook dat behouden
Op een dodenakker, in ’t columbarium of
Soms alleen in fotoalbums

Bij het graf mijns vader, waar ook mijn broer rust
Denk ik dan aan hen, maar ook aan velen
Die ons verlieten, schielijk, in pijn
Of omdat het voor hen onmogelijk was
Met dit leven in het reine te komen

Dat we geboren worden
Ervaren we niet meer als wonder
Dat we moeten gaan
Daarvan ontgaat ons de reden
Terwijl we toch zo wetenschappelijk
Naar deze wereld kijken

Het leven te leven
Niet ongestoord, helaas
Getroffen en beroerd
Gelukkig niet alleen
Met anderen en ook met onszelf
In vrede of in ruzie,
Het blijft een verhaal
Waar ik telkens stil van wordt

Het leven brengt veel moois
Voor menigeen is het een bron van vreugde
Voor anderen een zware last
Geraakt door ziekte
Soms problemen en onoplosbare problemen

We mogen gelukkig wezen
We kunnen donkere dalen doorgaan
We mogen genieten van het goede leven
Op een dag komt er een einde,
Soms voortijdig
Soms ontijdig
Soms pijnlijk

Moeten we het sterfelijke benadrukken
Het organische leven is zo ingericht
Zonder dood geen leven
Maar ons bewustzijn laat die wijsheid
Lang niet altijd toe
Mensen willen leven,
Enkelen willen net niet meer leven

Het is alles warrig en verwarrend
Het leven geeft ons geen draaiboek
Al hebben we via de cultuur
Een aardig aantal handvaten
Die ons op het veilige pad toelaten
Treuren over de doden
Omdat ze er niet meer zijn
Het blijft ook lastig en bewerkelijk

Bij de graftombe van mijn vader
Bij de gedachten aan hem, mijn broer
Schoonzus en anderen, die ons zijn voorgegaan
 Zij blijven in onze gedachten

Ook al staat de zon niet stil
Barst de aarde niet open
Blijft alles zijn gang gaan
We willen het anders
Doch treurnis alleen kan niet volstaan

Laten we het leven koesteren
Niet bedroefd zijn als we ons hechten
Als we hechten aan het leven
Want teveel stoïcijnse onverschilligheid
Schept ook geen vreugde, geen banden

b Art


Reacties

Populaire posts