De ervaring als herinnering én verwachtingAPMSensueel


Camille Claudel, De Wals
(musée Rodin) 
Zij sprak niet over pret,
Noch heeft het met plezier te maken
Ze vreesde de nieuwe preutsheid
Of beter, het afschilderen als gevaarlijk
Iets dat ons controle moet blijven

Een date voor een nacht
Kon haar niet bekoren
Al kan het wel eens zo uitpakken
Over afknappers gaat het niet
Over zinnelijke zenuwspanning

Men spreekt, zegde ze verontrust
Over hoe gevaarlijk het is
Dat mannen je nafluiten
Of even proberen een gesprek aan te knopen
Ergens in de wachtrij van de supermarkt

Ietwat dromerig vertelde ze
Van ontmoetingen
Waar het zinnenspel zich vanzelf
Tussen haar en de andere had verknoopt

Hij of zij, zegde ze, deed er niet altijd toe
Het lijflijke kon alles
In vuur en vlam zetten
Even geen discussies meer
Over de kleur van de uitverkoren partij

Ze hield me intens vast,
Wilde dat ik haar evengoed
Beet nam om niet meer los te laten
Intens schreeuwde ze fluisterend
Fluisterend noemde me van alles

De tijd was weg, de ruimte vergeten
Haar lichaam aan het mijn
Mijn handen om haar borsten
Zij met haar lippen
Zwervend onder mijn navel
Achteraf zou wel blijken
Hoe fijn die stonde
Ons verbeiden kon ons niet verdrieten
Hoe of het naderhand verliep
Was niet aan de orde
Geen terughoudendheid
Alleen gaan met die banaan
Fluisterde ze,
Terwijl ze zich over me heen boog

De volgende ochtend een blij ontwaken
Het bespelen van elkaars gevoelen
Het glimlachen en verstolen pretje
Het was het vervolg
Even afstand houden
De ziele sprak, zegde je,
Terwijl ze naast me stond
Ik kuste haar en had geen woorden meer

U vraagt of ik scoorde?
Ach, wat voor kinderpraat
Ze gaf en nam
Ik nam en gaf
Maar mijn handen weten nog
Mijn vingers voelen nog
Mijn lippen proeven nog
Nu zij vertrok naar andere oorden

Er is geen verdriet
Geen boosheid of jaloezie
Er is de vreugde van de herinnering
Opnieuw te beleven
Te weten hoe mooi het was.

b ArtReacties

Populaire posts