Dreamers van bij ons

APM


Onze dreamers

Ayaan Hirsi Ali, kwam als asielzoekster naar Nederland,
kreeg asiel en schopte het tot het ambt van
volksvertenwoordiger. Ze zou met haar naam
gelogen hebben om vervolging door haar
familie te ontkomen en werd dan door
IJzeren Rita weggejaagd. 
Je zal hier maar geboren zijn
Hier wonen en schoollopen
Moeten vrezen
Omdat ouders ooit hierheen kwamen
Uit een ver en onbekend land
Weggestuurd te worden.

Jaren verblijven zonder vonnis
Dat men recht heeft op asiel
Zonder te weten waar men staat
Of men hier mag blijven

Dan zijn de kinderen die hier geboren worden
Ook dreamers, zonder toekomst
In het land van herkomst van de ouders
De wet handhaven?
Natuurlijk, maar dan moet de staat
Zelf zorgen voor een vlotte afhandeling
Met respect voor de wet

Wie vlucht uit een dorp
Ver weg van hier
En weet dat hij of zij
Meer kans heeft als en indien…

Liegen mag niet,
Maar als mensen hier zo lang leven
Dan kan men hen niet met goed fatsoen
Terugsturen. Terug plaatsen
Zij werden hier opgeleid.
Zij geven hier om mensen
Spreken onze taal behoorlijk goed

De kwestie is dat belangen botsen
Een kind wegjagen…
Dat doen we niet zomaar.
De wet handhaven en toch menselijk blijven


b Art


Ik ben niet voor open grenzen, wetende dat mensen die veel te verliezen hebben wel op de vlucht gaan, op zoek naar een beter leven. Maar als mensen hier asiel hebben gevraagd en de procedure lang aansleept, dan kan men de kinderen die hier geboren zijn, hier school lopen niet zonder meer terugsturen. Het is een moeilijk punt voor ambtsdragers, politici en ambtenaren, rechters, middenveld om hier goed mee om te springen. Het probleem speelt al decennia, maar blijkbaar heeft men geen besluit genomen over kinderen van illegalen die hier zeer jong aankwamen of geboren werden en hier tien, elf jaar of meer school lopen. Waarom zou men, als ze geen problemen veroorzaken en dus geen strafblad hebben... ach, het zal wel een aanzuigeffect hebben, of advocaten zullen nog hardnekkiger allerlei procedures te laten lopen en zo tijd te kopen. Dat is zo, maar men kan ervoor zorgen dat procedures vlotter afgehandeld worden: meer ambtenaren die de dossiers onderzoeken en afhandelen. 

Immigratie en asiel, het lijkt wel op een loterij, waarbij ook het terugkeerbeleid tot nog niet de indruk wekt dat iedereen op dezelfde manier behandeld wordt. Daar zit denk ik de reden dat we problemen krijgen met berichten die vertellen dat kinderen uit het dorp en de school werden weggenomen om ergens in een wachthuis verblijven terug gestuurd te worden naar een land waar ze niemand kennen, ook niet de gebruikelijke omgangsvormen, waar ze hier wel mee vertrouwd zijn. Het zijn ook Dreamers. Ze verdienen enige bescherming, omdat het beleid er niet in slaagde een redelijke termijn aan te wenden. En ja, Ayaan Hirsi  Ali moest weg, verloor haar Nederlandse staatsburgerschap en zitje in de Tweede Kamer... Iemand die meer dan behoorlijk een plaats had gevonden in de Nederlandse samenleving. 

Reacties

Populaire posts