APM
Stromingen en draaikolkenScylla en Charbidis
Overal discussies en gedoe
Afwijzingen en adoratie
Verguizing en beate onderwerping
Mensen genieten ervan zich goed te voelen

In gesprekken wanklanken
Boosheid en andere emoties
Woede en zelfbeklag
Frustratie en geveinsde superioriteit

De geest van ergernis waart overal
Iemand zegt dat veel werd gerealiseerd
Dat het leven beter werd
Maar wordt de mond gesnoerd

Betaald om problemen op te sporen
Om geknoei aan te klagen
Foute kleding af te vinken
Foute taal aan te wrijven
Boosheid af te wijzen

Toch hebben mensen vrede met hun leven
Genieten ze van binche kijken, binche eten
En alles wat we in overvloed kunnen doen

Er zijn problemen,  niet alle zijn even zwaarwichtig
Niet alle op te lossen ook
Gewoon des mensen
Vrijheid wordt vervloekt
Onbestaande zou het zijn
Want we zijn slechts
Zwarte dozen
Die reageren op impulsen
Of robots
Aangestuurd uit bestuurskamers  
Gigantische bedrijven

Laten we wel wezen
Het leven dezer dagen biedt mogelijkheden
Niet iedereen loopt domweg
Als kip zonder kop te kakelen
Wel de lawaaimakers
Beeldvullend volkje
Van zelfingenomenheid


b Art

Reacties

Populaire posts