euthanasie bij ondragelijk psychisch lijden en levensvreugdeAPMBlij te leven, zelfs danIn deze roman toont Goethe hoe een arts
dankzij het gif dat hij altijd bij heeft
met het leven en met zijn
taedium vitae om kan gaan. 
Men spreekt over euthanasie
Men spreekt over het levenseinde
Alsof het een tijdelijk station is
Alsof men het terug kan draaien

Soms kan de ziele knijpen
Ongenadig, alles wordt zwart
Nergens geen licht meer
Nergens hoop, alleen ellende

Ontkennen dat mensen dat ervaren
Dat mensen de uitweg zoeken
Dat we hen nu wel kunnen helpen
Dat is wat het is

Maar je hoort al eens iemand
Die vertelt over de lange tunnel
Over de weg door een moeras
Zonder hoop, tot…

Psychisch lijden,
Wie het niet kent,
Zelfs niet van een naaste
Voelt ongenoegen dieper aan
Maar het lijden zelf
Kan men soms accepteren

Omdat men van rode kool leert houden
Van een kinderhand
 een paar vriendelijke ogen
een mooi moment

Goethe liet een arts rondlopen
Met sterk gif
Waaraan hij zijn leven dankte
Goethe zelf kende Taedium Vitae
De levensmoeheid

Euthanasie is mogelijk
Maar de levensmoeheid
Kan zelfs voorbij gaan
Als niemand het nog verwacht
Liefde voor het leven?

Het zal niet van de media komen,
Want daar wordt men zo moe van
Toch blijken mensen in staat
Opnieuw het leven te omhelzen
Hoe? Het is geen ‘wat’
Het is een hoe,
Een weg,
Die men naderhand
niet meer kan terugvinden

Het mag melig klinken
Het mag wee maken
Het leven zelf is de moeite waard
Waarom? Hoezo?
Dat kan elkeen ontdekken,
Met de zachte steun
Met begrip, vertellen, spreken
Juist als de ziele het hardste knijpt
Vreugde vinden, glinsters en gensters

b ArtEuthanasie werd wettelijk geregeld en dat is een goede zaak. De kwestie van het uitzichtloos psychisch lijden zorgt voor discussie omdat sommigen menen dat hier niet te veel remmen op gezet moeten worden, anderen, psychiaters en andere hulpverleners menen dat de handeling euthanasie voor uitzichtloos psychisch lijden elke nuance uitsluit, terwijl mensen wier aanvraag ingewilligd werd lang niet altijd kiezen voor onmiddellijk ingaan op de mogelijkheid. Zij ervaren het erkennen van euthanasie als uitweg als een geruststelling, waardoor ze weer wat verder kunnen met hun leven. Hier weegt casuïstiek wellicht zwaarder dan algemene regelgeving. Het blijft, zo hoorde ik bij Hautekiet ook voor mensen die ondraaglijk lijden een moeilijke zaak. Een herstelacademie lijkt hier mensen te helpen het leven opnieuw te omhelzen. 

Reacties

Populaire posts