Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Uitgelicht

Hoe bekerend een Vlaamse Canon kan wezen

KritiekVlaamse Canon?Wat horen we te begrijpen van het Verleden of niet


De discussie over de eindtermen geschiedenis gaat onverdroten voort, al lijkt het vaak op preken voor eigen parochie. De vraag die in Nederland aan de grondslag lag van de canon voor middelbare schollieren – in hoofdzaak – behelsde de reden waarom jongeren niets of weinig wisten van de geschiedenis van het Koninkrijk der Nederlanden. Frits van Oostrum en zijn medestanders maakten er iets moois van, gebonden aan hedendaagse techniek, met vensters en bijkomende, dieper gravende info voor wie er meer over weten wil. Maar zo een geschiedenis stelt weinig voor zonder een groot en uitgewerkt Europees raam, dunkt mij. Echter, wat zou men moeten weten? Een canon fixeert de kennis en laat niet per se ruimte voor verdere verkenningen, terwijl een raamwerk van beschikbare data net uitnodigt nieuwe vragen te stellen en verder op verkenning te gaan. Wat vertelt de geschiedenis? Niets, zou een professor klassieke oudheid inderti…

Nieuwste blogposts

verzonken in het oude Sint-Jan

Leraren in de frontlinie voor vrijheid

Hoe ethisch is strafbaarheid abortus?

Noodtoestand en virussen

Beleid in bizarre tijden