Winterzonnewende

Kleinbeeld


Winterzonnewendewens

Eigen foto.
Belfort en Grote Markt,
oord van plezier en nog iets,
van burgerschap
Kerst en winterzonnewende,
een wende is er nodig
maar waarheen ons te wenden
alles wat heel leek, verbrokkeld blijkt,
wanneer mensen hun onmacht in utopische wanen
vertalend dood en vernieling zaaien.

De wende, voor Paulus, maar ook voor Diderot
was een wende naar het licht,
naar waarheid en inzicht
geloof in God voor Paulus,
geloof in de mens voor Diderot
weg van de almacht van God

Vandaag strijden dezen voor hun godes macht
vandaag strijden velen tegen cynisme
zoeken wij naar wat redelijk moet heten
hoe we opnieuw mens kunnen zijn

Cynisme bestrijden lijkt zo gemakkelijk
als men weet waar de cynicus zich bevindt
aan de overkant

Mildheid betrachten en welwillendheid
ja, zelfs van vrede durf ik spreken
wetende dat het net nu onduidelijk werd
wat voor vrede het moet zijn,
de zekere vrede van de gelovige die anderen
de niet-gelovigen, tot ware inzichten wil brengen

Staande gaan we voor de waarheid door het vuur
klinkt het ten allen kante,
wijl lieden als Erasmus en Montaigne
begrepen dat waarheid weten van belang is
maar voor ons handelen niet alles bepalend

Mensen stierven waar ze anders
zich van geen kwaad bewust
vreugdevol, verwachtingsvol in gedachten verzonken
voorbij gingen, Starbucks, Maelbeek
tekeningen op de wand die ik wel eens nader bekeek

Maar soms was er ook geen kwaad aan of omtrent
stierf iemand onverwacht, geveld door ziekte
geveld door een beroerte, plots ons stellend
voor vragen over wat leven is

Na Parijs, na Brussel, Nice, Berlijn,
zijn er stemmen genoeg die oproepen tot
sluiten van de grenzen, afschaffen van Schengen, de EU,
alsof de EU en Schengen geen onvoorstelbaar groot aantal
mogelijkheden boden, zoals ook Erasmus, het studieprogramma

Kwaad zal men bestrijden, uitroeien nooit
groot kwaad, klein kwaad,
onbewust kwaad, bewust aangerichte rampen
soms staan we dichter bij de daders dan we denken
soms staan we aan het ziekbed van een onwetende

Kerst betekent vrede, winterzonnewende ook
want toen vocht men doorgaans niet
vrede des harten, vrede die niet tot rusten
op de lauweren lijkt
te veel vrede kunnen we ook niet dragen
want dan worden we onrustig
verliezen we aandacht voor onze omgeving.
Het geloof in mensen herstellen,
ook in politici, journalisten,
zelfs priesters of anderen, beladen als ze zijn
met vooroordelen van onheus gedrag

Politici moeten spreken, maar waarom
als er niets te zeggen valt?
Zijn ze bang vergeten te worden als ze zwijgen?
bang genegeerd te worden als ze niet luid
de anderen beschuldigen van fouten en nog iets.
dat men dan schandalen noemt

Onze wereld is ook in 2016 een bont gebeuren
een maaltijd met allerlei bekende figuren die vermomd
over de tapijten en de tafels buitelen,
die we wel herkennen, of net niet, een Russische Beer,
een Amerikaanse bizon gevolgd door grote kuddes
maar het jaar zelf is voor elk weer anders
maar hebben we wel Kairos bij de haren gegrepen?

Vele vragen, maar ze zijn boeiender dan de vraag
welke zondebok we nu weer de woestijn in gaan sturen.
Wie de democratie herleid tot schreeuwen op de markt
roepen dat Schengen eraan moet en de EU opgedoekt,
vergeet dat anderen dan wel eens echt uit hun schulp
zullen komen, begrijpend dat de EU, de
democratie niet de perfectie is,
wel de voorwaarde om ons leven te verbeteren
op eigen gezag keuzes te maken
niet enkel in ons voordeel

Kerstdag 2016 is bijzonder voor velen
voor anderen is het nog eens van hetzelfde
maar wie dit jaar ervaren moest hoe
breekbaar het leven kan zijn,
zoals mijn familie en ik
zal ervaren dat zo een nieuwe kerstmis
toch ook een verbond brengt met de toekomst
mogelijkheden en kansen biedt.
Dood waar is uw angel? Schreef ik het niet?
Jawel en toch, het is liefde voor het leven
dat mij gaande houdt, blij de genade te kennen
te mogen leven, wie die genade ook mag schenken

Vrede dus aan wie vrede brengen wil.

b Art


Reacties

Populaire posts